ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK

 

 

Zasporak.hu

I.

Általános rendelkezések

 1. Ezek az általános kereskedelmi feltételek (továbbiakban „kereskedelmi feltételek“) vannak kiadva:

BK Jávorka s. r. o.Azonosítószám: 53481101

Adószám: 2121377731

székhelye: Mestský Majer 999/23 931 01 Šamorín

bejegyezve ORSR: Nagyszombati Járásbíróság Kereskedelmi Cégjegyzékébe,

szakasz: Sro, betétszám: 48091/T

email: zasporak@gmail.com

telefonszám: +421 907891544

www: zasporak.hu

(továbbiakban „eladó“)

 1. Ezek a kereskedelmi feltételek a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket szabályozzák az eladó-zasporak.sk (továbbiakban „internetes üzlet“) és a természetes személy (továbbiakban: „vevő“) között, aki fogyasztóként az internetes felület által vállalkozási tevékenységén kívül vagy azon belül adásvételi szerződést köt.
 2. A kereskedelmi feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részei. Az adásvételi szerződésben levő eltérő megállapodások előnyt élveznek a kereskedelmi feltételek rendelkezései előtt.
 3. Ezek a kereskedelmi feltételek és az adásvételi szerződés magyar nyelven van megkötve.

II.

Áru és árral kapcsolatos információk

 1. Információk az áruról, az ár és tulajdonságai az internetes üzlet katalógusának egyes termékeinél van feltüntetve. Az árak ÁFA-t, egyéb díjat és áru visszaküldésével  kapcsolatos díjat is tartalmazzák, ha ezt az árut lényegéből adódóan nem lehet hagyományos postai úton visszaküldeni. Az árak a termék honlapon levő szerepléséig érvényesek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az individuálisan megállapodott adásvételi szerződés feltételei szerinti megegyezést.
 2. Az internetes katalógusban levő összes áru bemutatása tájékoztató jellegű és az eladó ezzel kapcsolatosan nem köteles adásvételi szerződést kötni.
 3. Az internetes üzletben fel vannak tüntetve az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos kiadások. A csomagolással és szállítással kapcsolatos kiadások információja csak abban az esetben érvényes, ha a termék Szlovákia területén belül van kézbesítve.
 4. A vételár esetleges kedvezményét kölcsönösen nem lehet kombinálni, ha az eladó a vevővel nem állapodik meg másként.

III.

Megrendelés és az adásvételi szerződés létrejötte  

 1. A vevő a kommunikációs eszközök használatakor keletkezett költségeit az adásvételi szerződés létrejöttével kapcsolatosan (internetkapcsolat, telefonszámla) saját maga téríti. Ezek a költségek nem különböznek az alap díjszabástól.
 2. A vevő a megrendelést a köv. módokon végezheti:
 • a megrendelői nyomtatvány kitöltésével regisztráció nélkül.
 1. A megrendelés megadásakor a vevő tudomásul kiválasztja a terméket, annak mennyiségét, a fizetési és szállítási módot.
 2. A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti a beírt adatokat. A megrendelést a vevő a „fizetési kötelezettségű megrendelés” gombra való kattintással küldi el. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek értelmezi. A megrendelés érvényességének feltétele az összes kötelező adat kitöltése és a vevő igazolása arról, hogy megismerte a kereskedelmi feltételeket.
 3. Az eladó a megrendelés kézhezvétele után emailben azonnal küldi a megrendelés igazolását a vevő által megadott címre. Ez az igazolás automatikus és nincs a szerződés megkötéseként értelmezve. Az igazolás mellékletét képezik az eladó aktuális kereskedelmi feltételei. Az adásvételi szerződés megkötése csak a megrendelés eladó általi kézhezvételéltől számítódik. Az adásvételi szerződés az eladó részéről a megrendelés igazolásával jön létre a vevő email címére való küldéssel.
 4. Ha a megrendelésben megadott bármelyik követelményt az eladó nem tudja teljesíteni, a vevőnek az e-mailjére erről módosított kínálatot küld. A módosított kínálat új adásvételi szerződésnek számít, és ebben az esetben az eladó a vevő kereskedelemi feltételekben megadott email címére történő visszaküldés igazolásával jön létre.
 5. Minden, az eladó által elfogadott megrendelés kötelező. A vevő addig törölheti a megrendelést, amig nem kap értesítést annak eladóhoz való kézbesítéséről. A vevő a megrendelést az eladó által megadott telefonszámon vagy emailben is törölheti. Mindkét cím megtalálható ezekben a kereskedelmi feltételekben.
 6. Ha az eladó részéről látható műszaki hiba következett be az áru honlapon feltüntetett díja vagy a megrendelés során, az eladó nem köteles az árut ezért a rossz árért leszállítani akkor sem, ha a vevő erről a kereskedelmi feltételek szerint automatikus igazolást kapott. Az eladó emailben azonnal értesíti a vevőt a hibáról és elküldi a módosított változatot. A módosított kínálat az adásvételi szerződés új javaslata és ebben az esetben a szerződés a vevő általi igazolással jön létre.

IV.

Fizetési feltételek és az áru szállítása

 1. Az áru díját és a kézbesítéssel kapcsolatos költségeket a vevő a köv. módokon fizetheti meg:
 • banki átutalással az eladó köv. bankszámlaszámára IBAN: SK44 1100 0000 0029 4409 7734 vezetve a Tatra Banka a.s.
 • bankkártyával
 • bankkártyával a fizetőkapu segítségével történő utalással,
 1. A vevő a vételárral együtt az eladónak köteles megfizetni a csomagolással és szállítással kapcsolatos teljes összeget. Ha nincs másképp megadva, a vételár alatt a szállítási költség is értendő.
 2. Fizető kapuval törnénk utalás esetén a vevő az illetékes elektronikus utalások szolgáltatója szerint jár el.
 3. Utaláskor a vevő fizetési kötelezettsége az összeg eladó számlájára történő ráírásakor teljesül.
 4. Az eladó a vevőtől előre nem kérhet semmilyen előleget vagy más hasonló összeget. A vételár megfizetése az áru küldése előtt nem minősül előlegnek.
 5. A bevételi nyilvántartás törvénye értelmében az eladó köteles a vevőnek pénztárbizonylatot kiállítani. Egyúttal köteles az adóhatóságnál a bevételt online és technikai kiesés esetén legkésőbb 48 órán belül nyilvántartásba venni.
 6. Az áru a vevőnek kézbesítve van:
 • a vevő által a megrendelésben megadott címre
 • személyes átvétellel az eladó kirendeltségein.
 1. A szállítás módjának kiválasztása a megrendelés során történik.
 2. A kézbesítés költségei a küldés módjától és átvételtől függően a vevő megrendelésében és az eladó megrendelés igazolásával adott. Ha a szállítás módja a vevő különleges igénye szerint történik, a vevő viseli a kockázatot és az esetleges ilyen szállítással kapcsolatos költségeket.
 3. Az eladó az adásvételi szerződés értelmében az árut köteles a vevő által meghatározott helyre szállítani, a vevő pedig köteles azt átvenni. Ha az árut ismételten többször vagy a megrendelésben meghatározottól más módon kell kézbesíteni, a vevő köteles ezeket a költségeket az eladónak megtéríteni.
 4. Az áru futártól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni a csomag épségét és bármilyen sérülés esetén ezt azonnal jelenteni a szállítónak. A csomagba történő jogtalan beavatkozás esetén a vevőnek azt nem muszáj átvennie a futártól.
 5. Az eladó a vevő részére adóügyi bizonylatot- számlát állít ki. Az adóügyi bizonylat emailben van küldve a vevőnek. A számla a szállított termékhez van mellékelve.
 6. A vevőnek az árura a teljes vételár megfizetésekor, leghamarabb azonban az áru átvételekor, beleértve a szállítással kapcsolatos költségeket tulajdonjoga keletkezik. A vevőre az áruért való esetleges elvesztés, károsodás vagy megsemmisülésért való felelősség az áru átvételének pillanatában megy rá át vagy ha az árut át kellett vennie, de a szerződés ellentmondása miatt így nem tett.

Szerződéstől való elállás

 1. A vevő, aki vállalkozási körzetén kívüli fogyasztóként kötött adásvételi szerződést, jogosult a szerződéstől ok megadása nélkül is elállni.
 2. A szerződéstől való elállás időtartama 14 nap.
 • az áru napjának átvételétől,
 • az utolsó szállítmány átvételének napjától, ha a szerződés tárgya többféle áru vagy részlet
 • az áru első szállítmányának átvétele, ha a szerződés tárgya ismételt szállítás.
 1. A vevő többek között nem állhat el a szerződéstől:
 • szolgáltatások nyújtása, ha a szerződéstől való elállás időszakának lejárta előtt teljesítve voltak előzetes jóváhagyásával és az eladó a szerződés megkötése előtt értesítette a vevőt, hogy ilyen esetben nem jogosult a szerződéstől elállni vagy ha a szolgáltatás teljes mértékben teljesítve volt,
 • Áru szállítása vagy szolgáltatás nyújtása, melyek ára a pénzpiactól függően változik és ami a szerződéstől való elállás időtartama alatt következhet be,
 • Szeszesitalok szállítása, melyek ára a szerződés megkötésekor volt megállapodva, amit  csak 30 nap lejárta után lehet kézbesíteni és melyek ára függ a piac kilengéseitől,
 • Vevő igénye szerint módosított áru, méretre gyártott áru vagy kifejezetten egy vevőnek való áru szállítása,
 • Gyorsan romló, valamint jellegére való tekintettel más áruval összekevert termék,
 • Zárt csomagolású áru, amelyet az egészségvédelem szempontjából nem lehet visszaküldeni és amelynek csomagolása a szállításkor megsérült,
 • Hang és képfeljegyzések, könyvek vagy számitógépes szoftver, ha ezek védőcsomagolásban vannak és a vevő ezt a csomagolást kibontotta,
 • Újságok, magazinok, amiből kivételt képez az előfizetés általi eladás és a nem védőcsomagolásban levő könyvek kézbesítése,
 • Elektronikus tartalmú szállítmány nem adathordozón, ha annak szállítása a vevő kifejezett egyetértésével történt és a vevő kijelentette, hogy tudomásul vette, hogy ezzel a beleegyezéssel elveszti a szerződéstől való elállási jogát,
 • A Tt. fogyasztóvédelmi törvény 7§ 6.bek rendelkezései szerinti áru eladásakor vagy szolgáltatás nyújtásakor az eladó telephelyein kívül megkötött szerződés alapján.
 1. A szerződéstől való elállás időszakának betartásához a vevőnek erről a szándékáról a megadott időszakon belül nyilatkozatot kell küldenie.
 2. A vevő a szerződéstől való elálláshoz használhatja az eladó erre szolgáló nyomtatványát. A szerződéstől való elállást a vevő emailben vagy postán küldi az eladó postacímére. Az eladó a kézbesítés után ezt haladéktalanul igazolja a vevőnek.
 3. A szerződéstől elálló vevő köteles az eladónak a szerződés elállásától számított 14 napon belül visszajuttatni az árut. A vevő viseli a visszaküldéssel kapcsolatos költségeket akkor is, ha az árut annak jellege miatt nem lehet hagyományos postai úton visszaküldeni.
 4. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó a szerződéstől való elállástól számított legkésőbbi 14 napon belül ugyanazon a módon visszaadja a vevőtől kapott teljes összeget. Az eladó ezt az összeget a vevőnek más módon csak akkor adja vissza, ha ezzel a vevő egyetért és nem keletkezik vele további költsége.
 5. Ha a vevő más, az eladó által kínált legolcsóbb szállítási módot választotta, az eladó a felkínált legolcsóbb kézbesítési költségnek megfelelő összeget adja vissza a vevőnek.
 6. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a vevőnek ezt a költséget hamarabb, mintsem a vevő átadja vagy igazolja, hogy a terméket visszaküldte.
 7.  A vevőnek az árut épen, tisztán és ha lehetséges, akkor eredeti csomagolásban kell visszaküldenie. A kártalanítási igényt az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevő vételár visszaadási igényébe.
 8. Az eladó jogosult a vételszerződéstől elállni a készlet kiárusítása, hiánya vagy a gyártó, beszállító döntött a termék gyártásának leállítása esetén. Az eladó emailben erről azonnal értesíti a vevőt és az elállástól való értesítéstől számított 14 napon belül visszaküldi a vevőtől beérkezett összeget ugyanolyan vagy a vevő által meghatározott módon.

VI.

Hibás teljesitésből adódó jogok

 1. Az eladó felel azért, hogy az áru annak átvételekor hibátlan legyen. Az eladó az áruért főleg akkor felel a vevőnek, amikor az tőle az árut átvette:
 • Az áru a megbeszélt tulajdonságokkal rendelkezik és ha ilyen megállapodás hiányzik, olyan tulajdonságai vannak, amelyeket az eladó vagy gyártó aláírt vagy amit a vevő tekintettel az áru jellegére és az eladó reklámja alapján elvárt,
 • Az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó feltüntet vagy amire általában használatos,
 • Az áru megfelel a megállapodott minta szerinti minőségnek, ha a minőség vagy kivitel a megállapodott minta szerinti volt,
 • Az áru a megfelelő mennyiségben vagy súlyban van és
 • Az áru megfelel a törvények előírásainak.
 1. Ha a hiba a vevőnek az átvételtől számított hat hónapon belül jelenik meg, ez ezt jelenti, hogy a termék már az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a hibából adódó jogok érvényesítésére, amely a fogyasztási cikknél az átvételtől számított 24 hónapon belül megjelenik. Ez a rendelkezés nem érvényesíthető alacsonyabb áron értékesített hibás áru, továbbá az elhasználódás mértéke szerinti használt áru esetében, amellyel az áru a vevő átvételekor rendelkezett vagy ha az áru jellegéből adódik.
 2. Hiba előfordulása esetén a vevő az eladónak reklamációt nyújthat be és követelheti:
 • Ha eltávolítható hibáról van szó:
 • az áru hibájának díjmentes eltávolítása,
 • áru újra való cseréje,
 • Ha eltávolíthatatlan hibáról van szó:
 • arányos kedvezmény a vételárból,
 • szerződéstől való elállás.
 1. A vevő jogosult a szerződéstől elállni,
 • ha az áru eltávolíthatlan hibával rendelkezik és ami akadályozza a rendeltetésszerű használatban,
 • ha az árut nem lehet az ismételten előforduló vagy javított hiba miatt használni,
 • ha az árut több hiba miatt nem lehet megfelelően használni.
 1. Az eladó a reklamációt köteles elfogadni bármelyik kirendeltségén, esetleg a vállalkozása helyén is. A fogyasztó a reklamációt az eladó által meghatározott személynél is érvényesítheti. Ha a fogyasztó reklamációját az eladó által meghatározott személy végzi, ő a reklamációt a javított áru átadásával intézheti, egyébként a reklamációt továbbítja az eladónak. Az eladó köteles a vevőnek egy írásos igazolást kiadni az érvényesítési jogról, a reklamáció tárgyáról és annak módjáról, valamint a javítás idejének igazolásáról, esetleg a reklamáció elutasításának megindoklását.
 2. Ha a fogyasztó reklamációt érvényesít, az eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazott vagy személy köteles a fogyasztót a hibás teljesitésből adódó jogaival megismertetni. A fogyasztó döntése alapján, amelyek a hibás teljesitésből adódó jogait érvényesíti, az eladó vagy általa meghatározott személy köteles azonnal meghatározni a reklamáció intézésnek módját. Összetett esetekben legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított három munkanapon belül. Ha az áru összetett műszaki elbírálása szükséges, akkor a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül. A reklamáció intézésének módja után a reklamációt és a hiba eltávolítását azonnal kell orvosolni, miközben indokolt esetben a reklamációt később is lehet intézni. A reklamáció intézése a  hiba eltávolítását is beleértve 30 napnál hosszabb ideig nem tarthat. Ennek az időszaknak a hiábavaló eltelte a szerződés jelentős megsértéseként van értelmezve és a vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy új árut kapni. A reklamáció érvényesítésének pillanata, amikor a vevő kifejezi akaratát (hibás teljesítésből adódó jog) az eladó felé.
 3. Az eladó a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül írásban értesíti a vevőt a reklamáció eredményéről.
 4. A hibás teljesités joga nem illeti meg azt a vevőt, aki az áru átvétele előtt tudta, hogy az hibás vagy ha a hibát saját maga okozta.
 5. Jogos reklamáció esetén a vevő jogosult a reklamáció érvényesítésekor keletkezett költségek megtérítésére. Ezt a jogot a vevő a garancia lejárta után egy hónapig érvényesítheti.
 6. A vevő a reklamáció módjának és intézésének kiválasztásakor több mód közül is választhat.
 7. A szerződő felek jogai és kötelezettségei a Tt. 40/1964 sz. polgári törvénykönyv 499-510§, valamint az 596-600§, továbbá a 619-627§ és a Tt. 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései az irányadók.
 8. A felek további jogai és kötelezettségei, amelyek az eladó hibafelelősségével vannak összefüggésben az eladó reklamációs irányzata szabályozza.

VII.

Kézbesítés

 1. A szerződő felek az írott levelezést kölcsönösen elektronikus posta segítségével is kézbesíthetik.
 2. A vevő az eladónak címzett leveleit ebben a kereskedelmi feltételekben megadott email címre küldheti. Az eladó a vevőnek szánt leveleit az ügyfélfiókban vagy megrendelésben megadott email címre küldi.

VIII.

Viták peren kívüli rendezése

 1. A fogyasztó jogosult az eladóhoz jogorvoslatért fordulni, ha nem elégedett a reklamáció intézésének módjával vagy ha úgy érzi, hogy az eladó megsértette a jogait. A fogyasztó jogosult alternatív (peren kívüli) rendezés igénylésére, ha az eladó az előző mondat értelmében a küldéstől számított 30 napon belül nemlegesen vagy egyáltalán nem válaszolt. Ezzel nincs érintve a fogyasztó bírósághoz való fordulásának lehetősége.
 2. A szerződésből eredő viták peren kívüli megoldásában a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség (Slovenská obchodná inšpekcia, székhelye: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, azonosítószám: 17 331 927) az illetékes, amellyel a köv. címen lehet felvenni a kapcsolatot: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, vagy elektronikusan a: ars@soi.sk vagy adr.@soi.sk címen. Honlap címe: https://www.soi.sk/. A viták rendezésének online platformja a köv.: http://ec.europa.eu/consumers/odr és az eladó és vevő közötti viták rendezésére használható.
 3. Az Európai fogyasztói centrum (Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, székhelye Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, honlap: http://esc-sr.sk/ és az Európai Parlament és Tanács 2013.május 21-i 524/2013/Eu rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről és a 2006/2004/EU rendelet, valamint a 2009/22/EU irányelv (fogyasztói jogviták online rendezésének rendelete).
 4. Az eladó az áru értékesítéséhez iparűzés révén jogosult. Az iparűzés ellenőrzése az adott járási hivatal illetékes vállalkozási részlegéhez tartozik. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség meghatározott terjedelemben felügyeli a Tt. 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvény betartását.

IX.

Záró rendelkezések

 1. Az eladó és vevő közötti összes megállapodást a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályozza. Adásvételi szerződéssel alátámasztott viszony esetén nemzetközi elemet tartalmaz és a felek megállapodtak, hogy ebben az esetben a viszonyt a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályozza. Ezzel nincsenek érintve a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályokból eredő jogai.
 2. Az eladó a Tt. 250/2007sz. fogyasztóvédelmi törvény értelmébe a vevő felé nincs semmilyen magatartási kódexhez kötve.
 3. Az eladót illeti a honlapokhoz, főleg a szerzői tartalmat, oldalak elosztását, fényképek, filmek, grafikák, védjegyek, logók és egyéb jogokat. Tilos az eladó beleegyezése nélkül másolni, módosítani vagy másképpen használni a honlapot, vagy annak részét.
 4. Az eladó nem vállal felelősséget harmadik személyek honlapba való beavatkozása miatt  vagy annak felhasználásával való ellentét következtében. A vevő az internetes üzlet használatakor nem használhat olyan eljárásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a kirendeltségre és nem végezhet semmilyen tevékenységet, amely neki vagy harmadik személyeknek a programban vagy honlapon jogtalan beavatkozást vagy felhasználást tenne lehetővé, illetve annak részeit vagy a szoftvert olyan módon használni, ami ellentétben van annak meghatározásával vagy céljával.
 5. Az eladó elektronikus formában archiválja az adásvételi szerződést, beleértve a kereskedelmi feltételeket is, ami nyilvánosan nem elérhető.
 6. Az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti a kereskedelmi feltételeket. Ezzel a rendelkezéssel a hatályosság ideje alatt nincsenek érintve a kereskedelmi feltételek előző rendelkezései.
 7. A kereskedelmi feltételek melléklete a szerződéstől való elállás mintanyomtatványa.

 

Ezek a kereskedelmi feltételek 2021. február 1-től érvényesek.

 

0
  0
  Az Ön kosara
  A kosár üres :(Vissza az e-shophoz
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Available Coupons
   eshop Get Ft10,00 off
   Unavailable Coupons
   veľká noc Get Ft11,00 off