SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK FELTÉTELEI

I. Általános rendelkezések

1.    A működtető a Tt. 18/2018 sz. fogyasztóvédelmi törvény 5 § o) betűje értelmében (továbbiakban „Törvény“) a  BK Jávorka s. r. o., azonosítószám 53481101 székhelye Mestský Majer 999/23 931 01 Šamorín (továbbiakban: „működtető“).

2.    Működtető kapcsolattartó adatai: Mestský Majer 999/23 931 01 Šamorín

email: info@zasporak.hu

telefonszám: +421 907 891 544

3.    Személyes adat minden olyan információ az azonosított vagy azonosítható természetes személyről, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, főleg bizonyos azonosítóra való utalással, pl. név, azonosítószám, lokalizációs adatok, hálózati azonosító esetleg egy vagy több különleges fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása a természetes személynek.

4.    A működtető megnevezte a személyes adatok felelősének személyét. A kapcsolattartó személy neve és telefonszáma: Zoltán Jávorka, +421 907 891 544

II. Feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1.    A működtető feldolgozza a megadott vagy megrendelés révén megszerzett személyes adatokat.

2.    A működtető azonosító és kapcsolattartó adatait, valamint a szerződés teljesitéséhez szükséges adatait dolgozza fel.

 

III. Személyes adatok feldolgozásának és céljának törvényes oka

1.    A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka

·       Szerződés teljesítése a törvény 13§ 1.bek. b) betűje értelmében ön és a működtető között,

·       A működtető a törvény 13§ 1. bek. f) betűje értelmében jogosult közvetlen marketing nyújtására (főleg kereskedelmi értesítés és hírlevelek),

·       Az ön feldolgozással való beleegyezése közvetlen marketing céljából (főleg kereskedelmi értesítés és hírlevelek) a törvény 13§ 1.bek. a) betűje értelmében abban az esetben, ha az áru vagy szolgáltatás nem volt megrendelve.

·       A személyes adatok feldolgozásának célja

·       Megrendelésének intézése és a szerződő viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése ön és az eladó között. A sikeres megrendeléshez a személyes adatok (név és cím, kapcsolat) szükségesek. A személyes adatok a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesek, ezek nélkül nem lehetséges a szerződés létrejötte, valamint a működtető részéről annak teljesítése.

·       Kereskedelmi értesítések és egyéb marketing tevékenységek küldése.

3.    A törvény 28§ értelmében a működtető részéről nem következik/bekövetkezik az automatikus egyéni döntés. Ilyen feldolgozással egyetértését fejezte ki.

IV. Személyes adatok tárolásának ideje

1.    A működtető a személyes adatokat

·        A szerződésből adódóan ön és a működtetői jogok és kötelezettségek, valamint ebből a viszonyból eredő igények teljesítéséhez szükséges időig tárolja (15 évig a szerződési viszony befejezte után).

·       Addig, amíg visszavonásra kerül a személyes adatok feldolgozásával való egyetértés marketing céljából, legtovább azonban 5 évig, ha a személyes adatok beleegyezés alapján voltak feldolgozva.

2.    A tárolás idejének lejárta után a működtető a személyes adatokat törli.

 

V. Személyes adatok átvevői (működtető alvállalkozói)

1.    A személyes adatok átvevői, akik

·       A szerződés értelmében áru szállításában résztvevők,

·       Eshop és egyéb szolgáltatások működtetését biztosítók,

·       Marketing tevékenységet biztosítók.

2.    A működtetőnek nincs szándékában/szándékában áll a személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek átadni. Harmadik országokban a személyes adatok átvevői a mail /cloud szolgáltatások nyújtói.

VI. Az ön jogai

1.    Törvényben meghatározott feltételek mellett jogosult

·       a törvény 21§ értelmében személyes adatainak hozzáféréséhez,

·       a törvény 22§ értelmében személyes adatainak módosításához, valamint a 24§ a feldolgozás korlátozásához,

·       a törvény 23§ értelmében a személyes adatok törléséhez,

·       a törvény 27§ értelmében kifogást emelni a feldolgozás ellen,

·       a törvény 26§ értelmében az adatok átruházására,

·       ezeknek a feltételeknek a III. cikkelye szerint a feldolgozással való egyetértés írásban vagy elektronikus úton való visszavonás küldésére a működtető címére vagy emailjére.

2.    Továbbá jogosult panaszt tenni a személyes adatok védelmének intézményénél akkor, ha úgy érzi, hogy joga a személyes adatok védelmét illetően megszegésre került.

 

VII. Személyes adatok biztosításának feltételei

1.    A működtető kijelenti, hogy a személyes adatok biztosításához elfogadta az összes technikai és szervezői intézkedést.

2.    A működtető technikai intézkedéseket tett az adathordozók és személyes adatok tárolóinak dokumentum formájú biztosításához, főleg azok zárható szekrényben való tárolását.

3.    A működtető kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa megbízott személyeknek van hozzáférésük.

VIII. Záró rendelkezések

1.    Az internetes megrendelői nyomtatvány küldésével elismeri, hogy megismerte a személyes adatok feltételeit és azokat teljes terjedelmükben elfogadja.

2.    Ezekkel a feltételekkel a megrendelés létrejöttekor egyetért. A termék megrendelésével igazolja, hogy megismerte a személyes adatok védelmének feltételeit és azokat teljes terjedelemükben elfogadja.

3.    A működtető jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. A személyes adatok védelmének új változatát a honlapján tünteti fel és egyúttal emailben küldi ezeket az új feltételeket.

Ezek a feltételek 2021. február 1-től hatályosak.

0
  0
  Az Ön kosara
  A kosár üres :(Vissza az e-shophoz
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
   Available Coupons
   eshop Get Ft10,00 off
   Unavailable Coupons
   veľká noc Get Ft11,00 off